Ikebana e Shodo no Forte de Copacabana

Futoshi Yoshikawa e Shoji Kaneda; Takeshi Murakoshi e senhora. Fotos de Teruko Monteiro